Kategorier

Dette innlegget er skrevet av Borghild Lekve, regiondirektør i Arbeidstilsynet Vestlandet og Jens Erik Romslo, leder for Arbeidstilsynets arbeidstidsenhet. Innlegget sto på trykk i Dagbladet 22. oktober 2018.

Nødvendigheten og forsvarligheten av nattarbeid er et tilbakevendende tema i arbeidslivet. Utgangspunktet i arbeidsmiljøloven er at nattarbeid ikke er tillatt. Årsaken er den helsemessige belastningen ved nattarbeid og at loven skal beskytte arbeidstakerne mot denne risikoen.

For at nattarbeid skal være tillatt, må det være nødvendig ut fra arbeidets art og helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig.

Når Arbeidstilsynet behandler søknader som inkluderer nattarbeid, gir vi normalt ikke samtykke til flere enn to til tre nattevakter etter hverandre. Hvis du har vært våken flere netter på rad, har du kjent hvordan kroppen din reagerer. Tenk at du da i tillegg skal prestere på jobb.

Forskning viser at den som arbeider flere nattskift på rad, ofte får for lite og for dårlig søvn på dagtid mellom nattskiftene. Allerede etter ett nattskift trenger mange to normale netters søvn for å bli fullt restituert. Med flere nattskift etter hverandre, opparbeides et økende søvnunderskudd og redusert funksjonsevne. Tiden som skal til for å komme tilbake til normal døgnrytme, øker også med antall nattskift på rad.

Nattarbeid kan dessuten føre til økt risiko for ulykker og søvnforstyrrelser, og ulykkesrisikoen øker med lengden på skiftet.

I sektorer som helse- og omsorg, politi og brannvesen, er det behov for nattarbeid. Selv når nattarbeid er uunngåelig, må man ikke glemme grunnlaget for hvorfor nattarbeid i utgangspunktet er forbudt – nemlig å unngå for stor helsemessig belastning på den enkelte.

Les mer om reglene for nattarbeid