Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Rekkverksstolpen er laget for å kunne arbeide sikrere på tak. Den kan brukes på trehus, både til nybygg og rehabilitering av bygg, enten det dreier seg om fallsikring, gavlsikring, gesimssikring eller taksikring.

Rekkverksstolpen er laget for å kunne arbeide sikrere på tak. Den kan brukes på trehus, både til nybygg og rehabilitering av bygg, enten det dreier seg om fallsikring, gavlsikring, gesimssikring eller taksikring.