Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Den europeiske høringen om evaluering av vanndirektivet (Fitness Check) er nå i gang, og går fram til 4. mars 2019. På EU-kommisjonens side om høringen ligger det mer informasjon, og det er mulighet for å besvare høringen i et elektronisk skjema

Den europeiske høringen om evaluering av vanndirektivet (Fitness Check) er nå i gang, og går fram til 4. mars 2019. På EU-kommisjonens side om høringen ligger det mer informasjon, og det er mulighet for å besvare høringen i et elektronisk skjema