Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

To tredeler av svenske hjertestarterne er vanskelig å finne når det er bruk for dem. Årsaken er at de ikke er registrert i hjertestarterregisteret.

To tredeler av svenske hjertestarterne er vanskelig å finne når det er bruk for dem. Årsaken er at de ikke er registrert i hjertestarterregisteret.