Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Urovekkende mengder «nye» gasser er funnet i luftprøver på Svalbard. Gassene er trolig klimagasser. 

Urovekkende mengder "nye" gasser er funnet i luftprøver på Svalbard. Gassene er trolig klimagasser.