Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Norge har 23 nasjonale miljømål. Vi måler utviklingen ved hjelp av 92 indikatorer. Nettstedet Miljøstatus.no viser at status og utvikling i hovedsak er positiv.

Norge har 23 nasjonale miljømål. Vi måler utviklingen ved hjelp av 92 indikatorer. Nettstedet Miljøstatus.no viser at status og utvikling i hovedsak er positiv.