Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

– Flere bedrifter burde gå til anskaffelse av branntepper. Det er både et enkelt og vedlikeholdsfritt slokkemiddel som er godt egnet til å slokke en brann i startfasen. Dermed er det en billig investering som kan redde liv og verdier.

– Flere bedrifter burde gå til anskaffelse av branntepper. Det er både et enkelt og vedlikeholdsfritt slokkemiddel som er godt egnet til å slokke en brann i startfasen. Dermed er det en billig investering som kan redde liv og verdier.