Kategorier

19.-20 november 2018 på Clarion hotell, Gardermoen, arrangeres Industri Futurum for tredje gang av Norsk Industri. Konferansen er ment som en møteplass og informasjonstorg for alle som på ulikt vis er engasjert i næringslivet. Konferansen har fokus på hvordan industrinæringen bidrar til velferd og utvikling teknologisk så vel som i et bredt arbeidsmiljøperspektiv. Mer enn 1000 deltakere, utstillere og foredragsholdere var til stede under Industri Futurum i 2017. Programmet i år spenner fra Nanoteknologi og 3D-Printing til gode råd om arbeidsliv og ledelse.

En av sesjonene under konferansen er «Arbeidsmiljø som konkurransefaktor», 19. november. Hva kan vi lære av de som lykkes med å skape et godt arbeidsmiljø? Hva gjør de gode bedriftene? Hva er det som skaper et godt arbeidsmiljø? Disse og flere spørsmål blir tatt opp under denne sesjonen.

Industri Futurum i 2017. Foto: Norsk Industri.

Industri Futurum i 2017. Foto: Norsk Industri.

Arbeidsmiljø som konkurransefaktor

Etter fellesprogrammet deles konferansen inn i fem delsesjoner: Arbeidsmiljø er en sesjon. Fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) stiller blant annet direktør Pål Molander og avdelingsdirektør Stein Knardahl opp med interessante innlegg.

Forskningsdata dokumenterer effekt av ledelsesfaktorer ikke bare på trivsel og arbeidsmiljø, men også på mer tradisjonelle mål som produktivitet og lønnsomhet. I tillegg til at Pål Molander gir utdypende informasjon om dette, setter konferansen lys på om vi som biologiske vesener av natur vil utfolde oss bedre i samspill med andre. Professor i biologi ved UiO, Dag O. Hessen, har en særskilt evne til å illustrere dette på en fengende måte. I utforming av gode miljø går noen foran, og på konferansen vil du få flere eksempler og ideer som både er noe å lære av og mulige å anvende i egen virksomhet.

Fremtidens arbeidsmiljø vil se annerledes ut enn det vi hittil har vært vant til. Konferansen har med en futurist som vil antyde mulige atferdsendringer og neste generasjons lederskap. Under konferansen vil man også utfordre blant annet Stein Knardahl fra STAMI og professor Dag O. Hessen på hvordan de tenker samspillet mellom roboter og mennesker best kan innrettes. Avslutningsvis vil to med lang erfaring fra næringsliv og partssamarbeid – Yngve Hågensen og Leif Frode Onarheim – fra et historisk perspektiv drøfte hva det kan være verd å ta vare på i alt det nye som kommer.

Les gjennom det varierte programmet og meld deg på i lenken nedenfor.

  • Konferansen Industri Futurum 19.-20. november 2018 på Clarion Hotel Oslo Airport.

Innlegget "Arbeidsmiljø som konkurransefaktor" under Norsk Industri sin konferanse 19. november dukket først opp på STAMI.