Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet informerer om mulighetene EØS-midlene gir norske miljøer til å samarbeide med partnere i europeiske mottakerland om klima- og miljøprosjekter på konferanse i Oslo 29. november 2018.

Miljødirektoratet informerer om mulighetene EØS-midlene gir norske miljøer til å samarbeide med partnere i europeiske mottakerland om klima- og miljøprosjekter på konferanse i Oslo 29. november 2018.