Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Klimaloven ovfester Norges klimamål for 2030 og 2050 og trådte i kraft 1. januar 2018. Regjeringen må rapportere årlig til Stortinget om arbeidet for å nå klimamålene. Her finner du beskrivele av alle klimatiltak inkludert i klimalovrapporteringen for …

Klimaloven ovfester Norges klimamål for 2030 og 2050 og trådte i kraft 1. januar 2018. Regjeringen må rapportere årlig til Stortinget om arbeidet for å nå klimamålene. Her finner du beskrivele av alle klimatiltak inkludert i klimalovrapporteringen for 2018. Les mer