Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Tirsdag 6. november kl. 10.00 – 11.00 blir det webinar for kommunene om klimatilpasning. Norsk klimaservicesenter (KSS) har laget såkalte klimaprofiler for alle fylker, og vil presentere hvordan kommunene kan bruke disse i sin planlegging.

Tirsdag 6. november kl. 10.00 - 11.00 blir det webinar for kommunene om klimatilpasning. Norsk klimaservicesenter (KSS) har laget såkalte klimaprofiler for alle fylker, og vil presentere hvordan kommunene kan bruke disse i sin planlegging.