Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Tirsdag 30. oktober kl. 10.00 – 11.00 blir det webinar om fossil- og utslippsfrie byggeplasser i kommunale og fylkeskommunale byggeprosjekter. Hvilke muligheter har kommunene i møte med markedet, og hvilke erfaringer har de som har testet det ut?

Tirsdag 30. oktober kl. 10.00 - 11.00 blir det webinar om fossil- og utslippsfrie byggeplasser i kommunale og fylkeskommunale byggeprosjekter. Hvilke muligheter har kommunene i møte med markedet, og hvilke erfaringer har de som har testet det ut?