Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Tirsdag 23. oktober kl. 10.00 – 11.00 er det webinar om hvordan klimakommunikasjon kan brukes på en effektiv måte både internt i kommunen og overfor innbyggerne.

Tirsdag 23. oktober kl. 10.00 - 11.00 er det webinar om hvordan klimakommunikasjon kan brukes på en effektiv måte både internt i kommunen og overfor innbyggerne.