Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Tirsdag 11. desember kl. 10.00 – 11.00 blir det webinar for kommunene om klimatiltak som kan gjennomføres lokalt, uavhengig av kommunestørrelse, for å redusere utslipp av klimagasser.

Tirsdag 11. desember kl. 10.00 - 11.00 blir det webinar for kommunene om klimatiltak som kan gjennomføres lokalt, uavhengig av kommunestørrelse, for å redusere utslipp av klimagasser.