Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

19. november starter arbeidet med en helhetlig plan for Oslofjorden. Denne dagen inviteres brukerne av fjorden til å gi innspill til en slik plan.

19. november starter arbeidet med en helhetlig plan for Oslofjorden. Denne dagen inviteres brukerne av fjorden til å gi innspill til en slik plan.