Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Fall var den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet i fjor. Av nærmere 22 000 arbeidsulykker som ble rapportert, var om lag en femtedel ulykker som følge av fall.

Fall var den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet i fjor. Av nærmere 22 000 arbeidsulykker som ble rapportert, var om lag en femtedel ulykker som følge av fall.