Ledig stilling: avdelingsingeniør/overingeniør – fast stilling

Forskinga ved gruppa har som mål å bidra til å avdekke nye eller utdjupe kjente årsak/verknadssamanhengar mellom kjemisk/biologisk eksponering i arbeidet og auka risiko for arbeidsrelatert sjukdom. Fastsetjing av kjemiske sambindingar og biologiske agens i luft og i biologiske væsker står sentralt i forskinga til gruppa og i laboratorieanalysane ein tilbyr.

Vi søker etter ein person med kompetanse innan organisk analytisk kjemi. Erfaring med ulike kromatografiske analyseteknikkar, yrkeshygieniske problemstillingar og prøvetakingsmetodikk, samt kjennskap til elektroniske informasjonssystem for laboratorium (LIMS-system) er ein fordel.

Arbeidsoppgåver
Arbeidet vil i hovudsak vere knytt til løysemiddelanalyser og andre organiske sambindingar i luftprøver frå arbeidsplassar. Bruk av analyseteknikkar som GC-FID, GC-MS, HPLC og IC samt tolking av resultat vil stå sentralt. Vidare vil arbeidsoppgåvene vere å delta i utvikling av eksisterande og implementering av nye analyseteknikkar, samt rådgiving om prøvetaking og utarbeiding av analyserapportar knytt til laboratorieanalyser. I samband med deltaking i forskingsprosjekt må ein rekne med noko reiseverksemd/prøveinnsamling.

Kvalifikasjonar
Vi søker etter ein person med minimum 3 års høgare utdanning og primært ein kandidat med mastergrad innan fagområdet organisk analytisk kjemi. Erfaring frå tilsvarande arbeidsoppgåver er viktig, men også nyutdanna blir oppfordra til å søke.

Eigenskapar
Det vil bli lagt stor vekt på samarbeidsevne, serviceinnstilling og personleg initiativ. Gode munnlege og skriftlege kommunikasjonsevner på norsk, samt evne til å arbeide strukturert og systematisk er ein føresetnad. Vidare er gode datakunnskap ynskjeleg.
Ein legg til grunn at den som blir tilsett tek del i utviklinga av nye arbeidsområde/teknikkar, i tråd med den teknologiske utviklinga og instituttets behov.

Stillinga blir løna etter Statens regulativ som avdelingsingeniør (kode 1085) eller overingeniør (kode 1087), frå kr 449.400,- til kr 524.200,-  avhengig av utdanning og kvalifikasjonar, med 2 % innskot til Statens pensjonskasse.

Tiltreding: Snarast, etter avtale

Søknadsfrist: 17. oktober 2018

Vitnemål og attestar må ein ha med til eit eventuelt intervju.

Ledig stilling: avdelingsingeniør/overingeniør - fast stilling

 • Personalia
 • ----------------------------------------------
 • Vennligst oppgi utdannelse og jobberfaring

 • FraTilUtdanningsinstitusjon
 • FraTilUtdanningsinstitusjon
 • FraTilUtdanningsinstitusjon
 • ----------------------------------------------
 • FraTilArbeidsgiver
 • FraTilArbeidsgiver
 • FraTilArbeidsgiver
 • ----------------------------------------------

Innlegget Ledig stilling: avdelingsingeniør/overingeniør - fast stilling dukket først opp på STAMI.

Les mer på STAMI

Flere HMS nyheter

Forebyggende arbeidsmiljø gir bedre fortjeneste

Virksomheter som jobber forebyggende med arbeidsmiljøet, har fem ganger høyere fortjeneste enn de som setter inn tiltak først når uhelse er et faktum.

Høyt sykefravær i Nav

Sykefraværet blant Nav-ansatte ligger over gjennomsnittet i Norge. Stor arbeidsbelastning og rollekonflikt er utfordringer i etaten, ifølge intern undersøkelse.

Over 300.000 står over julebordet

Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at 12 prosent av oss dropper julebordet eller andre jobbtilstellinger på grunn av fyll.

Gratis helsesjekk for deg og utstyret ditt

Menn sjekker egen helse mye sjeldnere enn kvinner. Det gjør utstyrsprodusenten Husqvarna noe med, og tilbyr servicesjekk av både kropp og redskaper.

1 av 10 mottar uføretrygd

Antall personer som mottar uføretrygd har økt med 2000 i tredje kvartal. Ved utgangen av september var det i alt 348.800 mottakere av uføretrygd.

Kan du reglene om arbeidstid?

Ta denne testen, og sjekk om du bør lese deg opp.

Våre kunder mener

Fornøyd HMS kunde

Kurset var informativt og bra. En effektiv måte og gjennomføre kurs på.

-Fredrik Nordmark Motzfeldt/H B MOTZFELDT & SØNN AS
Fornøyd HMS kunde

Jag tycker det var enkelt, översiktligt och grundligt. Väldigt fint att få tillskickad de viktigaste delarna i efterhand som pdf-fil!

-Catarina Kjär/ Bee2bee AS
Fornøyd HMS kurs kunde

Kjempe bra kundeservice. Supert internkontroll system

-Mai K Brandshaug

Flere tilbakemeldinger

Følg oss

Betal med PayPal eller kredittkort


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/webhmzbl/public_html/wp-content/plugins/feedwordpress/syndicatedlink.class.php on line 302