Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Regjeringen har vedtatt statlige retningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene.

Regjeringen har vedtatt statlige retningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene.