Kategorier

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid basert på kunnskap om det som virker er en god investering – både for den enkelte arbeidstaker og for virksomheten. Men for at forebyggende arbeidsmiljøarbeid skal virke, kreves det kunnskap om hvilke arbeidsmiljøfaktorer som er viktig og mest relevant for din arbeidsplass, og det kreves forståelse for hvordan man kan jobbe med det.

Arbeidslivet møtes til regionale samlinger

Partene i arbeidslivet vil stå samlet i seks regioner i landet nettopp å jobbe enda bedre og mer treffsikkert med forebyggende arbeidsmiljø. Representanter fra NHO, KS, LO, Spekter, YS, Unio, Akademikerne, Virke samt også Arbeids- og sosialdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og STAMI i tillegg til lokale virksomheter vil være til stede under samlingene for å diskutere hvorfor og hvordan man skal jobbe videre med arbeidsmiljø.

Samlingene er gratis. Du kan lese mer om programmet for hver enkelt samling i listen nedenfor. Inne på disse sidene finner du også påmeldingsskjema. Vi har begrenset antall åpne plasser, så vær rask med å melde deg på! Vi tar i bruk venteliste dersom nødvendig.

Oversikt over samlinger

Logorekke partene i arbeidslivet

Innlegget Arbeidsmiljø: Hvorfor og hvordan skal vi ta det neste steget i vår region? dukket først opp på STAMI.