Kategorier

Stillingen innebærer oppgaver knyttet til drift av instituttets infrastruktur. Driftslederen vil, i samarbeid med de vitenskapelige fagavdelingene og de enkelte ressurspersonene på spesialrommene og laboratoriene, ha et drifts- og vedlikeholdsansvar for instituttets egne installasjoner og brukerutstyr. I tillegg vil samarbeid med husets eier Statsbygg, knyttet til den generelle infrastrukturen på instituttet, også være en del av arbeidet. Enkelte praktiske rutineoppgaver knyttet til drift av lokaler, samt noe arbeid på modellverksted med konstruksjon og produksjon av prototyper og forskningsutstyr til forskningsprosjekter, vil også inngå som en del av arbeidsoppgavene.

Instituttet søker en handlekraftig person som har god innsikt og forståelse for prosesser knyttet til avansert forskning og tekniske innretninger, og som har evne til å sette seg inn i og forstå helheten og kompleksiteten av et avansert laboratoriebygg. Mekanisk grunnopplæring og/eller kompetanse innen elektro, VVS, automasjon eller drift av bygg er ønskelig. Likeledes vil kompetanse innenfor kjemi, biologi, fysiologi eller lignende være en fordel. Stillingen fordrer et tett og godt samarbeid med instituttets ansatte, med instituttets HMS-sjef og med Statsbyggs driftsleder for å finne gode og hensiktsmessige løsninger.

Driftslederen må være fleksibel, løsnings- og serviceorientert samt ha øye for kostnadseffektiv drift. Det er viktig at vedkommende takler et høyt arbeidstempo, er systematisk og har god gjennomføringsevne. Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig på norsk og engelsk er nødvendig.

Stillingen er en fast heltidsstilling. Den lønnes etter Statens regulativ som overingeniør kode 1087 fra kr 464.800,- til kr 524.200,- eller som senioringeniør kode 1181 fra kr 505.800,- til kr 619.300,-, avhengig av utdanning og kvalifikasjoner, med 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknadsfrist: 21. september 2018
Tiltredelse: Etter avtale

Vitnemål, attester og evt. publikasjoner medbringes til et evt. intervju

Søknadsskjema

 • Personalia
 • ———————————————-
 • Vennligst oppgi utdannelse og jobberfaring

 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • ———————————————-
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • ———————————————-


Innlegget Ledig stilling: driftsleder – overingeniør/senioringeniør – fast stilling dukket først opp på STAMI.