Kategorier
HMS nyheter fra Arbeidstilsynet Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

En ny veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter vil gjøre det enklere å inngå og følge opp kontrakter.

Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har i samarbeid med Arbeids- og sosialdepartementet (ASD), KS og Difi laget veilederen for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Veilederen er et av tiltakene i regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet hvor hensikten er å bedre etterlevelsen av regelverket.

Les mer på regjeringen.no

Veilederen klargjør hvordan offentlige innkjøpere skal etterleve forskrift om lønns- og arbeidsvilkår og kontrollere at kravene er oppfylt i sine kontrakter. Den er nettbasert slik at det blir enklere for offentlige innkjøpere å orientere seg om regelverket. Det blir også enklere å finne maler for kontraktsvilkår og andre verktøy.

Her finner du Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter (difi.no)