Kategorier

I 2016 oppga nær 8 prosent av alle yrkesaktive at de var utsatt for vibrasjoner fra håndholdte verktøy en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer. Det tilsvarer 200 000 yrkesaktive. Denne andelen har vært stabil de siste 10 årene. Typiske kilder til hånd-arm vibrasjoner er håndholdte arbeidsredskaper som slipemaskiner, motorsager, slagdrill, trykkluftbor og meiselmaskiner. Yrkesgruppene som i størst grad oppgir å være utsatt for vibrasjoner er bygge-/anleggsvirksomhet, jordbruk/skogbruk/fiske, transport/lagring, kraft-/vannforsyning og industri

Vedvarende vibrasjonseksponering kan gi skader på blodårer, nerver og muskler. Dette kan føre til hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS), som blant annet kjennetegnes av vedvarende nummenhet, kuldeprovoserte smertefulle anfall med hvite fingre («likfingre»), nedsatt kraft, følelsesløse fingre samt senebetennelse i håndledd, albuer og skuldre.

Videre eksponering kan forverre symptomene

I en ny oppfølgingsstudie fra STAMI har forskere sett på hvordan det går med arbeidstakere som har utviklet HAVS. Ved bruk av ulike metoder ble 40 av de samme mannlige platearbeidere fra undersøkelsen i 1994 fulgt opp i studien i 2016.

– Resultatene fra oppfølgingsstudien tydet på at plagene med «hvite fingre» kan bli kroniske. Imidlertid ser det ut til å gå bedre for de som reduserer bruken av håndholdt vibrasjonsverktøy, forteller Lisa Aarhus, lege ved STAMI.

Dersom man har utviklet hvite fingre, er det altså viktig å redusere bruken for å unngå forverring av symptomene.

– At plagene kan bli kroniske, understreker viktigheten av forsvarlig bruk av håndholdt vibrasjonsverktøy, slik at man ikke utvikler HAVS. Mitt inntrykk er at dette ofte går i glemmeboken, men det finnes enkle verktøy på nett, som vibrasjonskalkulator, der man kan beregne hva som er forsvarlig bruk, forklarer Aarhus.

I studien brukte forskerne blant annet en kuldeprovokasjonstest, som kan være et nyttig hjelpemiddel ved diagnostiseringen av HAVS. Testen registrerer blodsirkulasjonen etter nedkjøling. For denne testen var det derimot alder og røykevaner som var forbundet med forverring av smertene.

– Funnet viser at man bør man ta høyde for pasientens alder og røykevaner når man tolker resultatene fra en slik kuldeprovokasjonstest, utdyper Aarhus.

Graf for utsatte yrkesgrupper

Originalartikkel

Innlegget Oppfølging av arbeidere med hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS) dukket først opp på STAMI.