Kategorier

Avdelingen utfører anvendt forskning og grunnforskning med følgende hovedmål:

 1. Å forstå årsakssammenhenger mellom arbeid og muskelskjelettplager, kroniske smerter og nedsatt arbeidsevne,
 2. Å forstå årsakssammenhenger mellom psykologiske forhold, helse og sykdom. Forskningen skal bidra til å identifisere, forstå og kartlegge sammenhenger mellom arbeid og helse.

Forskningsmetodene er en kombinasjon av spørreskjemaundersøkelser, feltundersøkelser i arbeidslivet, eksperimentell simulering av ulike arbeidsplasser, samt laboratorieorientert grunnforskning. Avdelingens prosjekter er drevet av vitenskapelig ansatte sammensatt av naturvitere (leger, fysiologer, molekylærbiologer) og samfunnsvitere (psykologer). Avdelingen har også teknisk/administrativt ansatte som bistår de ulike forskningsprosjektene (forskningsteknikere, rådgivere, avdelings-/overingeniører). Til sammen utgjør dette et stimulerende forskningsmiljø med lang erfaring og et godt internasjonalt kontaktnett.

Ønskede kvalifikasjoner og tidligere erfaringer:

•  Mastergrad innen fagområdet molekylærbiologi, fysiologi eller kjemi
•  Godkjent dyreforsøkskurs
•  Elektrofysiologi på forsøksdyr
•  RNA/DNA-isolering
•  PCR (qPCR og genotyping)
•  Epigenetiske analyseteknikker
•  Celledyrking
•  Immunbaserte metoder (f.eks. Luminex-teknologi, Western blotting)
•  Mikroskopi (konfokal og fluorescens)
•  Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk

Arbeidsoppgavene vil være varierte og kunne omfatte molekylærbiologiske laboratorieforsøk, dyreforsøk, humanforsøk (for eksempel blodtrykk, EEG og innsamling av biologisk materiale) og datainnsamling på arbeidsplasser. Vi ser etter en ryddig og pålitelig person med meget gode ferdigheter på laboratoriet som kan drifte instrumenter og laboratoriets infrastruktur (kjemikalieregistrering, kalibreringer, bestillinger etc.). Stillingen vil også innebære opplæring og oppfølging av studenter og stipendiater.

Stillingen er et vikariat i en fulltidsstilling og lønnes etter Statens regulativ som avdelingsingeniør (kode 1085) eller overingeniør (kode 1087), fra kr 449.400,- til kr 524.200,- avhengig av utdanning og kvalifikasjoner, med 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Tiltredelse: 1. desember 2018 eller etter avtale

Søknadsfrist: 25. september 2018

Attester og vitnemål medbringes til et eventuelt intervju.

Elektronisk søknadsskjema

 • Personalia
 • ———————————————-
 • Vennligst oppgi utdannelse og jobberfaring

 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • ———————————————-
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • ———————————————-


Innlegget Ledig stilling: avdelingsingeniør/overingeniør – vikariat dukket først opp på STAMI.