Kategorier
Vått arbeid kan gi hudplager

De som jobber i serviceyrker og våte yrker er spesielt utsatt for arbeidsrelaterte hudplager. Illustrasjonsfoto/STAMI

 

Nærmere tolv prosent av yrkesaktive nordmenn – drøyt 310.000 personer – oppgir å ha hudplager. Av disse oppgir en av fem (ca 67.000) personer jobben som eneste eller delvis årsak. I 2016 var det i overkant av 10 000 legemeldte sykefraværstilfeller på 17 dager eller mer med huddiagnoser. Hudplager berører mange arbeidstakere, og forskning viser at yrkeseksponering bidrar både til hudplager og langtidssykefravær.

Hvem er utsatt?

Typiske risikogrupper for hudplager er frisører, renholdere, mekanikere, helsepersonell, kokk- og kjøkkenassistenter og prosessoperatører i oljeindustrien. Hudkontakt med vann, rengjøringsmidler, olje og skjærevæsker, i tillegg til tørr luft på jobb, er viktige risikofaktorer for hudplager blant norske yrkesaktive. For menn er hudkontakt med rengjøringsmidler og avfall viktige risikofaktorer for langtidssykefravær, mens hudkontakt med vann er en viktig risikofaktor blant kvinner.

Praktisk forebygging på arbeidsplassen

Arbeidsrelatert hudsykdom er et felt STAMI har hatt økende interesse av å forske på. Studier viser at hudproblemer i arbeid kan forebygges med tiltak som fjerner eller reduserer yrkeseksponeringer. Friske hender vil til gjengjeld redusere for eksempel krevende medisinske utredninger, langtidssykefravær, omskolering, tap av arbeidsevne og redusert psykisk helse.

– Faktisk er arbeidsrelaterte hudsykdommer blant de hyppigste og mest kostbare arbeidsbetingede sykdommer i hele Europa. Siden utfordringene er de samme på tvers av landegrenser, ble det nylig definert europeiske standarder for forebygging av arbeidsrelatert hudsykdom. Opplæring om risikofaktorer og forebygging av arbeidsrelaterte hudproblemer, riktig bruk av hansker og fuktighetskrem er eksempler på tiltak som kan bidra til forebygging, forteller Jose Hernán Alfonso, overlege ved STAMI.

Alfonso forsker på hudplager, og ledet gruppen som arbeidet med å definere de europeiske standardene for forebygging og diagnostisering av arbeidsrelaterte hudsykdommer.

Et prosjekt STAMI har vært samarbeidspartner i, er prosjektet «Sunne hender», hvor målet for prosjektet var å bidra til at renholdere og frisører får økt kunnskap om hvordan de skal ta vare på hendene sine. Riktig håndpleie og hanskebruk var viktige moment i opplæringen. STAMI har også i samarbeid med Fagforbundet bidratt til utvikling av et nettbasert kurs som kan brukes som praktisk opplæring om forebygging av arbeidsrelatert hudsykdom.

Sjekk din hud for tidlige tegn på hudplager

Eksem er den vanligste arbeidsrelaterte hudsykdommen i Norge, og verden for øvrig, men tidlig diagnose hjelper til med å unngå at hudproblemene blir langvarige. Tidlig tegn på eksem er rødhet, tørr hud og kløe som kan bli til blemmer, sprekker, avskalling og flassing.

Den beste måten å finne ut av om hudplagene er yrkesrelaterte, er om de oppstår i forbindelse med hudeksponeringer på jobb og blir verre når man er på jobb – og bedre i helger eller i forbindelse med ferie eller sykefravær.

For at hudproblemene ikke blir langvarige, er det viktig at ansatte som opplever slike problemer tar kontakt med bedriftslegen på et tidlig tidspunkt. Utredning av arbeidsrelatert håndeksem krever ofte samarbeid mellom hudlege, arbeidsmedisiner, fastlege og bedriftslege.

 


 

Last ned plakat

Sjekk deg selv for tidlige tegn på arbeidsrelatert eksem ved hjelp av denne plakaten.

Klikk på bildet for større versjon og nedlastning

Plakat om eksem

(Opprinnelig utviklet av Videncenter for Allergi, tilpasset til norsk av STAMI, Oslo universitetssykehus ved seksjon for miljø- og arbeidsmedisin og Regionalt Senter for Astma Allergi og Overfølsomhet (RAAO).

Les mer og last ned informasjonsmateriell

Innlegget Hvordan forebygge arbeidsrelaterte hudplager? dukket først opp på STAMI.