Nye og endrede grenseverdier for kjemikalier

De nye grenseverdiene er forskriftsfestet i vedlegg 1 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Endringene gjaldt disse stoffene:

 • 1,1-dikloreten
 • 1,4-diklorbenzen
 • 2,3-butandion
 • 2-etylhexanol
 • Akrylaldehyd
 • Akrylsyre
 • Amitrol
 • Bisfenol A
 • But-2-yn-1,4-diol
 • cyanider: hydrogencyanid, kaliumcyanid og natriumcyanid
 • difenyleter
 • diklormetan
 • eddiksyre
 • etylacetat
 • etylsilikat
 • glyceroltrinitrat
 • hydrogenert terfenyl
 • kalsiumhydroksid og kalsiumoksid
 • karbonmonoksid
 • litiumhydrid
 • mangan og uorganiske manganforbindelser
 • metylmetanat
 • nitroetan
 • nitrogenmonoksid
 • nitrogendioksid
 • svoveldioksid
 • tetrakloreten
 • tetraklormetan

Les mer om grenseverdier:
Grenseverdier for kjemisk påvirkning

Bakgrunn for endringene

Endringene oppfyller kravene i det nye EU-direktivet på dette området (EU/2017/164). De nye grenseverdiene er tatt inn i norsk regelverk i «Vedlegg 1 Liste over tiltaksverdier og grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren» i forskrift om tiltaks- og grenseverdier.

Utvidet implementeringsfrist for noen bransjer

I EU-direktivet er det gitt en utvidet implementeringsfrist til grenseverdiene for karbonmonoksid, nitrogenmonoksid og nitrogendioksid for bransjene «gruvedrift under jord» og «tunnelvirksomhet». Den utvidede implementeringsfristen er 21. august 2023. I mellomtiden gjelder dagens grenseverdier i disse bransjene.

Les mer på Arbeidstilsynet

Flere HMS nyheter

På med hansken!

Hver tredje arbeidsskade er en hudlidelse. Unngå vann og kjemi, bruk hansker, og bruk dem riktig. Dette er de grunnleggende prinsippene for å passe på hendene slik at de holder et helt arbeidsliv.

Måler stillesitting med ny teknikk

Ved hjelp av aktivitetsmålere har forskere målt hvor mye ansatte i ulike yrkesgrupper beveger seg i arbeidet. Tidligere undersøkelser har bygd på de ansattes egne vurderinger, men dette gir ofte unøyaktige resultater.

Måler stillesitting med ny teknikk

Ved hjelp av aktivitetsmålere har forskere målt hvor mye ansatte i ulike yrkesgrupper beveger seg i arbeidet. Tidligere undersøkelser har bygd på de ansattes egne vurderinger, men dette gir ofte unøyaktige resultater.

Uten jobb? Her er noen nyttige tips

En eller annen gang i løpet av et langt arbeidsliv opplever de fleste å miste jobben. Her er 13 tips som styrker mulighetene for raskt å finne en ny jobb.

Store mørketall i varebilbransjen

En ny rapport fra A-krimsenteret viser en mengde lovbrudd, deriblant mulig trygdesvindel i varebilbransjen.

Dansk arbeidstilsyn ansetter 80 nye

For første gang på mange år skal det danske Arbejdstilsynet ansette en hel rekke med nye medarbeidere. Innsatsen skal styrkes.

Våre kunder mener

Fornøyd HMS kunde

Kurset var informativt og bra. En effektiv måte og gjennomføre kurs på.

-Fredrik Nordmark Motzfeldt/H B MOTZFELDT & SØNN AS
Fornøyd HMS kunde

Jag tycker det var enkelt, översiktligt och grundligt. Väldigt fint att få tillskickad de viktigaste delarna i efterhand som pdf-fil!

-Catarina Kjär/ Bee2bee AS
Fornøyd HMS kurs kunde

Kjempe bra kundeservice. Supert internkontroll system

-Mai K Brandshaug

Flere tilbakemeldinger

Følg oss

Betal med PayPal eller kredittkort