Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Arbeidsministeren vil gjøre inkluderende arbeidsliv tilgjengelig for alle, ikke bare for IA-bedrifter. IA-avtalen har ført til at sykefraværet i privat sektor har gått ned. Offentlig sektor har liten nedgang.

Arbeidsministeren vil gjøre inkluderende arbeidsliv tilgjengelig for alle, ikke bare for IA-bedrifter. IA-avtalen har ført til at sykefraværet i privat sektor har gått ned. Offentlig sektor har liten nedgang.