Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Avløpsdirektivet har til formål å sikre at det skjer en oppsamling og rensing av avløpsvann fra større tettbebyggelser til vern for miljøet.  Direktivet er tatt inn i norsk regelverk i forurensningsforskriften kapittel 14.

Avløpsdirektivet har til formål å sikre at det skjer en oppsamling og rensing av avløpsvann fra større tettbebyggelser til vern for miljøet.  Direktivet er tatt inn i norsk regelverk i forurensningsforskriften kapittel 14.