Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for fem nye stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 18. september og 19. oktober 2018.

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for fem nye stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 18. september og 19. oktober 2018.