Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet pålegger jegere i nasjonale kartleggingsområder å ta prøver av felt hjortevilt for skrantesjuke.

Miljødirektoratet pålegger jegere i nasjonale kartleggingsområder å ta prøver av felt hjortevilt for skrantesjuke.