Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

En kvinne som nektet å håndhilse på sjefen i et jobbintervju i Sverige, fikk medhold av domstolen. Arbeidsdomstolen (AD) slo fast at hun ble diskriminert.

En kvinne som nektet å håndhilse på sjefen i et jobbintervju i Sverige, fikk medhold av domstolen. Arbeidsdomstolen (AD) slo fast at hun ble diskriminert.