Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

En foreløpig oversikt over påviste rovviltskader per 1. august viser at det totalt sett for landet er færre sauer som er tapt til rovvilt i år enn i 2017. Bjørn er den eneste arten som har en økning i skader i forhold til fjoråret.

En foreløpig oversikt over påviste rovviltskader per 1. august viser at det totalt sett for landet er færre sauer som er tapt til rovvilt i år enn i 2017. Bjørn er den eneste arten som har en økning i skader i forhold til fjoråret.