Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Overgangen til aktivitetsbaserte kontorer ser ikke ut til å føre til mindre stillesitting. Derimot øker bevegelsen på kontoret, viser svensk studie.

Overgangen til aktivitetsbaserte kontorer ser ikke ut til å føre til mindre stillesitting. Derimot øker bevegelsen på kontoret, viser svensk studie.