Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Den massive tørken i sommer har ikke bare rammet norske bønder økonomisk, men også gått ut over deres livskvalitet og helse.

Den massive tørken i sommer har ikke bare rammet norske bønder økonomisk, men også gått ut over deres livskvalitet og helse.