Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Nesten en halv million personer sto utenfor arbeidslivet ved årsskiftet. Dårlig helse er den viktigste årsaken.

Nesten en halv million personer sto utenfor arbeidslivet ved årsskiftet. Dårlig helse er den viktigste årsaken.