Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Seniorene står lenger i arbeid, mens andelen sysselsatte i befolkningen har gått ned. Sykefraværet har så å si holdt seg uendret siden 2012, og sysselsettingsandelen blant funksjonshemmede har vært stabil siden 2006.

Seniorene står lenger i arbeid, mens andelen sysselsatte i befolkningen har gått ned. Sykefraværet har så å si holdt seg uendret siden 2012, og sysselsettingsandelen blant funksjonshemmede har vært stabil siden 2006.