Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Genredigerte organismer skal reguleres som genmodifiserte organismer (GMO), fastslår EU-domstolen. Avgjørelsen får følger når Miljødirektoratet behandler søknader om å dyrke eller selge genmodifiserte/genredigerte levende organismer etter genteknologil…

Genredigerte organismer skal reguleres som genmodifiserte organismer (GMO), fastslår EU-domstolen. Avgjørelsen får følger når Miljødirektoratet behandler søknader om å dyrke eller selge genmodifiserte/genredigerte levende organismer etter genteknologiloven.