Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Tørke i sommer har ført til økt etterspørsel etter dyrefôr. Den som importerer fôr fra andre land har ansvar for å hindre at slik import bidrar til at fremmede arter eller genmodifiserte organismer skader biologisk mangfold i Norge.

Tørke i sommer har ført til økt etterspørsel etter dyrefôr. Den som importerer fôr fra andre land har ansvar for å hindre at slik import bidrar til at fremmede arter eller genmodifiserte organismer skader biologisk mangfold i Norge.