Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning til seks søkere for begrenset bruk av kromtrioksid, kaliumdikromat og natriumdikromat, to søkere for begrenset bruk av 1,2-dikloretan og en søker for begrenset bruk av diglyme. Tilsvarende vedtak er nå fattet av…

EU-kommisjonen har innvilget godkjenning til seks søkere for begrenset bruk av kromtrioksid, kaliumdikromat og natriumdikromat, to søkere for begrenset bruk av 1,2-dikloretan og en søker for begrenset bruk av diglyme. Tilsvarende vedtak er nå fattet av Miljødirektoratet.