Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å sende inn opplysninger til bruk i utarbeidelsen av et norsk forslag om forbud mot perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), dets salter og relaterte forbindelser i EU. Fristen for å sende inn kommentarer via…

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om muligheten til å sende inn opplysninger til bruk i utarbeidelsen av et norsk forslag om forbud mot perfluorheksansulfonsyre (PFHxS), dets salter og relaterte forbindelser i EU. Fristen for å sende inn kommentarer via ECHA er 22. august 2018.