Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet foreslår en ny forskrift for å hindre at mikroplast sprer seg i naturen fra kunstgressbaner.  Baner som bruker gummigranulater er vår nest største kilde til utslipp av mikroplast. 

Miljødirektoratet foreslår en ny forskrift for å hindre at mikroplast sprer seg i naturen fra kunstgressbaner.  Baner som bruker gummigranulater er vår nest største kilde til utslipp av mikroplast.