Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Over halv­parten av anmeldte brudd på arbeids­miljø­loven henlegges. I enkelte politi­distrikt henlegges åtte av ti saker.

Over halv­parten av anmeldte brudd på arbeids­miljø­loven henlegges. I enkelte politi­distrikt henlegges åtte av ti saker.