Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kjøregodtgjørelsen reduseres fra 4,1 til 3,9 kroner. Det kuttes også i matsatsen.

Kjøregodtgjørelsen reduseres fra 4,1 til 3,9 kroner. Det kuttes også i matsatsen.