Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Kandidatlista i REACH er oppdatert med ti stoffer, inkludert siloksanene D4, D5 og D6. Restriksjonsforslag er under planlegging for tre blykromater og tre organofosfat flammehemmere. ECHA ønsker innspill på vurdering av nytt unntak i PFOA-restriksjonen…

Kandidatlista i REACH er oppdatert med ti stoffer, inkludert siloksanene D4, D5 og D6. Restriksjonsforslag er under planlegging for tre blykromater og tre organofosfat flammehemmere. ECHA ønsker innspill på vurdering av nytt unntak i PFOA-restriksjonen for produksjon farmasøytiske produkter og om mulige konsekvenser av at oppføring av fire ftalater på vedlegg XIV oppdateres til å inkludere...