Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

En landsomfattende tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall avdekket at ni av ti ikke fulgte miljøregelverket. Det er avdekket mange brudd på håndteringen og lagring av farlig avfall, men det er forbedringer fra tidligere aksjon…

En landsomfattende tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall avdekket at ni av ti ikke fulgte miljøregelverket. Det er avdekket mange brudd på håndteringen og lagring av farlig avfall, men det er forbedringer fra tidligere aksjoner.