Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Miljødirektoratet anbefaler at to nye stoffer legges til den nasjonale prioritetslista med miljøgifter som skal utfases. Begge stoffene er svært lite nedbrytbare og vanskelige å bli kvitt når de først havner i miljøet.

Miljødirektoratet anbefaler at to nye stoffer legges til den nasjonale prioritetslista med miljøgifter som skal utfases. Begge stoffene er svært lite nedbrytbare og vanskelige å bli kvitt når de først havner i miljøet.