Kategorier
HMS nyheter fra Arbeidstilsynet Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

For å ha rett til ny ferie er det en forutsetning at du har vært 100 % arbeidsufør og fått legeerklæring på dette.

Du kan kreve å få nye feriedager fra første sykedag, og du har rett til å få like mange nye feriedager som du har vært syk. Et slikt krav må du dokumentere med legeerklæring. Kravet må gis til arbeidsgiver så raskt som mulig og «uten ugrunnet opphold» etter at arbeidet gjenopptas. Merk at egenmelding ikke gir rett til nye feriedager.

Syk før ferien har startet?

Dersom du blir helt arbeidsufør før ferien har begynt, kan du kreve å få utsatt ferien til senere i året. Krav om utsettelse må dokumenteres med legeerklæring og gis til arbeidsgiver senest siste arbeidsdag du skulle hatt før ferien.

Les mer om retten til ferie