Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Det er fastsatt ny forskrift for personlig verneutstyr (PVU). Forskriften trådte i kraft 22. juni.

Det er fastsatt ny forskrift for personlig verneutstyr (PVU). Forskriften trådte i kraft 22. juni.