Kategorier

Avdelingen har sitt hovedfokus på kartlegging av mulig sammenheng mellom arbeidsmiljø og sykdom og er sammensatt av leger, psykologer og personer med kompetanse innen helsefag og epidemiologi. Avdelingen har et stimulerende forskningsmiljø og et godt internasjonalt kontaktnett.

Både stipendiat og postdoktor vil være tilknyttet prosjektet “Effects of workplace initiatives on sick leave and work participation – new statistical and causal models to utilise population registries”. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom STAMI og Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi (OCBE) ved Avdeling for biostatistikk, Universitetet i Oslo (UiO) og Seksjon for biostatistikk, epidemiologi og helseøkonomi, Oslo universitetssykehus (OUS). Til sammen vil prosjektet ha fire yngre forskere (stipendiater og postdoktorer).

I prosjektet skal vi estimere effekten av tiltak for å redusere sykefravær og øke arbeidsdeltakelsen i Norge, med fokus på IA-avtalen (Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv), bedrifters IA-relaterte aktiviteter og bruk av gradert sykmelding. Vi vil også studere eventuelle forskjeller mellom yrker og bransjer, samt mellom kjønn og sosioøkonomiske grupper, og spesielt fokusere på muskel-skjelett- og psykiske lidelser, som er de to største diagnosegruppene ved sykefravær og uførhet. Prosjektet har som mål å utnytte den potensielle kunnskapen som ligger i de nasjonale registrene på helse- og velferdsområdet, gjennom et samarbeid mellom nasjonale og internasjonale eksperter med god kjennskap til fagfeltet og høy metodekompetanse, og ved å utnytte og utvikle nye statistiske og kausale metoder for registerdata.

Vi ønsker at søkere til stillingen som doktorgradsstipendiat er leger eller psykologer, eller har master i helsefag, statistikk, sosiologi, psykologi eller andre fagområder som er relevante for prosjektet. Søker må tilfredsstille krav om opptak til doktorgradsprogrammet ved Det medisinske fakultet (karakterkrav minst B). Søkere til postdoktorstillingen må ha doktorgrad innen medisin, helsefag, statistikk, sosiologi, psykologi eller andre fagområder som er relevante for prosjektet.

Til begge stillinger er erfaring i bruk av epidemiologiske metoder sterkt ønskelig, og erfaring med registerdata en fordel. Søkerne må ha interesse for forskning og vitenskapelig publisering, samt vilje til å videreutvikle egen kompetanse. Det legges vekt på tidligere publikasjoner og evne til å arbeide systematisk og selvstendig i et tverrfaglig miljø. Søkerne må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og må beherske et skandinavisk språk. Det kan vurderes å søke Forskningsrådet om å få gjøre om den ene stillingen til en forskerstilling.

Begge stillingene er heltidsengasjementer i tre år og lønnes etter Statens regulativ. Stillingen som doktorgradsstipendiat (kode 1017), lønnes fra kr 449.400,- til 488.500,-.  Stillingen som postdoktor (kode 1352), lønnes fra 515.200,- til 576.100,-. Lønnsplasseringene er avhengig av utdanning og kvalifikasjoner. Det innbetales 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Tiltredelse: Snarest mulig etter 01. september 2018

Søknadsfrist: 15. august 2018

Attester og publikasjoner medbringes til et eventuelt intervju.

Søk stillingen som doktorgradsstipendiat

 • Personalia
 • ———————————————-
 • Vennligst oppgi utdannelse og jobberfaring

 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • ———————————————-
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • ———————————————-


Søk stillingen som postdoktor

 • Personalia
 • ———————————————-
 • Vennligst oppgi utdannelse og jobberfaring

 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • FraTilUtdanningsinstitusjon 
 • ———————————————-
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • FraTilArbeidsgiver 
 • ———————————————-


Innlegget To ledige stillinger: doktorgradsstipendiat og postdoktor dukket først opp på STAMI.