Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

Veikartets mål er å informere den generelle befolkningen og berørte parter i EU om kommisjonens arbeid med hormonforstyrrende stoffer.

Veikartets mål er å informere den generelle befolkningen og berørte parter i EU om kommisjonens arbeid med hormonforstyrrende stoffer.