Kategorier
Nyheter relatert til Helse, Miljø og sikkerhet

NAV lanserte nylig en veiviser for virksomheter som ønsker å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet.

NAV lanserte nylig en veiviser for virksomheter som ønsker å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet.